..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลหนองใหญ่ (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำกบยัดไส้) ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลหนองใหญ่ (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำกบยัดไส้) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉกเฉิน(EOC)โรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา ตำบลหนองใหญ่
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉกเฉิน(EOC)โรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา ตำบลหนองใหญ่
กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอุดม  ทองคำ ร่วมกับ พ.ต.ต.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด. 217 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนอึล”
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอุดม ทองคำ ร่วมกับ พ.ต.ต.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด. 217 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนอึล”
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ร่วมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านก็วล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ร่วมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านก็วล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 E-Service
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.201.3.10  
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองใหญ่ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด