..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองใหญ่ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองใหญ่ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ขอขอบคุณท่านกำนั
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณท่านกำนั
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 E-Service
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.204.198.244  
เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประชาสัมพันธ์เเนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง  doc120200416063129.jpg doc220200416063147.jpg doc320200416063202.jpg doc420200416063215.jpg doc520200416065905.pdf   16-04-2563  16  5
2   นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่/กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองใหญ่/ปลัด อบต./ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตตำบลหนองใหญ่/ ประธาน อสม.ตำบลหนองใหญ่ เพื่อควบคุมเเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  doc120200408075353.jpg doc220200408075353.jpg doc320200408075353.jpg doc420200408075353.jpg doc520200408075353.jpg doc620200408075353.jpg   08-04-2563  17  12
3   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้ออกสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  doc120190924030547.jpg doc220190924030547.jpg doc320190924030547.jpg doc420190924030547.jpg doc520190924030547.jpg doc620190924030547.jpg   24-09-2562  94  12
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120190920020520.jpg   20-09-2562  37  8
5   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่  doc120190904031234.jpg doc220190904031234.jpg   04-09-2562  31  6
6   แผนป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564  doc120190627041536.docx doc220190627041536.docx doc320190627041536.docx doc420190627041536.docx   27-06-2562  132  18
7   ประกาศใช้แผนป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 -2564  doc120190627041344.docx   27-06-2562  88  4
8   งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  doc120190612035114.jpg doc220190612035114.jpg doc320190612035114.jpg doc420190612035114.jpg   12-06-2562  97  11
9   เเผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562  ไฟล์เอกสาร doc220190612034920.jpg doc320190612034920.jpg doc420190612034920.jpg doc520190612034920.jpg doc620190612034920.jpg   12-06-2562  87  17
10   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562  doc120181129034709.pdf doc220181129034709.pdf doc320181129034709.pdf   29-11-2561  185  8
11   ขอแรงใจชาวตำบลหนองใหญ่และชาวอำเภอปราสาท ช่วยเชียร์และให้กำลังใจ "นางสาวศศิมล พรหมมา" หมายเลข 3 เข้าประกวดธิดาปราสาท  doc120181119070542.jpg   19-11-2561  181  3
12   เว็บ  doc120180706045545.pdf   06-07-2561  94  121
13   คำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  doc120180314041031.jpg   14-03-2561  193  8
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เรื่อง นโยบายและความโปรงใส  doc120180314040929.jpg   14-03-2561  252  8
15   ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองใหญ่ จะออกพื้นที่รับยิ่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่. รอบปี. 2561 - 2564  doc120171121071404.jpg doc220171121071404.jpg doc320171121071404.jpg   21-11-2560  256  20
16   ขอเชิญร่วมงานโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยตำบลหนองใหญ่มีกำหนดจัดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแสกกอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์    10-10-2560  248  0
17   ดื่มสุราแก้หนาว อันตรายถึงตาย หนาวนี้ ระวัง โรคปอดบวม ระวังประทัดระเบิด อุบัติเหตุทางถนน ทุกคนมิสิทธิ์เป็นเบาหวาน  doc1.pdf   29-12-2556  358  16
18   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.หนองใหญ่  doc120131226081802.หนองใหญ่   26-12-2556  395  15
19   ประสานผู้ประกอบกิจการน้ำมัน ปั๊มหลอดและปั๊มหยอดเหรียญ มาขอใบอนุญาต ใบรับแจ้งการประกอบการให้ถูกต้อง  doc120131226081604.pdf   26-12-2556  384  19
20   ขั้นตอนติดต่อราชการ งานร้องทุกข์ บริการข้อมูลข่าวสาร ออกใบอนุญาต ออกใบรับแจ้งน้ำมันในเขตตำบลหนองใหญ่  doc120131226081313.pdf   26-12-2556  407  60
21   กำหนดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556    01-12-2556  319  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด