..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ขอขอบคุณท่านกำนั
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณท่านกำนั
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญํติงบประมาณ ปี 2557
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2559
 แผนยุทธศาสตร์ 57-61
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560
 ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2561
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 5
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานของผู้สอบบัญชีและการเงินของ อบต.หนองใหญ่ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.239.172.52  
เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้ออกสำรวจแผนที่ภาษีภาคสนาม บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  doc120190924030547.jpg doc220190924030547.jpg doc320190924030547.jpg doc420190924030547.jpg doc520190924030547.jpg doc620190924030547.jpg   24-09-2562  47  6
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120190920020520.jpg   20-09-2562  16  6
3   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่  doc120190904031234.jpg doc220190904031234.jpg   04-09-2562  13  4
4   แผนป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564  doc120190627041536.docx doc220190627041536.docx doc320190627041536.docx doc420190627041536.docx   27-06-2562  91  9
5   ประกาศใช้แผนป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562 -2564  doc120190627041344.docx   27-06-2562  56  1
6   งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  doc120190612035114.jpg doc220190612035114.jpg doc320190612035114.jpg doc420190612035114.jpg   12-06-2562  67  6
7   เเผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562  ไฟล์เอกสาร doc220190612034920.jpg doc320190612034920.jpg doc420190612034920.jpg doc520190612034920.jpg doc620190612034920.jpg   12-06-2562  63  7
8   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562  doc120181129034709.pdf doc220181129034709.pdf doc320181129034709.pdf   29-11-2561  138  5
9   ขอแรงใจชาวตำบลหนองใหญ่และชาวอำเภอปราสาท ช่วยเชียร์และให้กำลังใจ "นางสาวศศิมล พรหมมา" หมายเลข 3 เข้าประกวดธิดาปราสาท  doc120181119070542.jpg   19-11-2561  140  2
10   เว็บ  doc120180706045545.pdf   06-07-2561  62  79
11   คำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  doc120180314041031.jpg   14-03-2561  153  6
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เรื่อง นโยบายและความโปรงใส  doc120180314040929.jpg   14-03-2561  205  4
13   ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองใหญ่ จะออกพื้นที่รับยิ่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่. รอบปี. 2561 - 2564  doc120171121071404.jpg doc220171121071404.jpg doc320171121071404.jpg   21-11-2560  218  16
14   ขอเชิญร่วมงานโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยตำบลหนองใหญ่มีกำหนดจัดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแสกกอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์    10-10-2560  216  0
15   เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗  doc1.pdf   05-04-2557  666  29
16   ดื่มสุราแก้หนาว อันตรายถึงตาย หนาวนี้ ระวัง โรคปอดบวม ระวังประทัดระเบิด อุบัติเหตุทางถนน ทุกคนมิสิทธิ์เป็นเบาหวาน  doc1.pdf   29-12-2556  337  15
17   สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.หนองใหญ่  doc120131226081802.หนองใหญ่   26-12-2556  357  13
18   ประสานผู้ประกอบกิจการน้ำมัน ปั๊มหลอดและปั๊มหยอดเหรียญ มาขอใบอนุญาต ใบรับแจ้งการประกอบการให้ถูกต้อง  doc120131226081604.pdf   26-12-2556  347  18
19   ขั้นตอนติดต่อราชการ งานร้องทุกข์ บริการข้อมูลข่าวสาร ออกใบอนุญาต ออกใบรับแจ้งน้ำมันในเขตตำบลหนองใหญ่  doc120131226081313.pdf   26-12-2556  373  59
20   เรียกประชุมสภา อบต.หนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-12 ธ.ค.56 สภาใหม่  doc120131222150131.pdf   22-12-2556  273  96
21   รายงานการประชุมสภา อบต.หนองใหญ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  doc120131222144331.pdf   22-12-2556  227  5
22   รายงานการประชุมสภา อบต.หนองใหญ่ ครั้งแรก  doc1.pdf   22-12-2556  269  13
23   ทำบุญสวดมนต์ อบต.หนองใหญ่ ประจำปี 2556    02-12-2556  285  0
24   กำหนดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556    01-12-2556  286  0
25   เรียกประชุมสภา อบต.หนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-12 ธ.ค.56  doc120131201181350.หนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 สภาใหม่   00-00-543  269  14
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด